Добре дошли в ДГ №45 Алиса – град София

Детска градина № 45 „Алиса“ се намира в административния район „Сердика“, ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни – за 5-годишни и за 6-годишни.

Научи още

Добре дошли в ДГ №45 Алиса – град София

Детска градина № 45 „Алиса“ се намира в административния район „Сердика“, ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни – за 5-годишни и за 6-годишни.

Научи още

Добре дошли в ДГ №45 Алиса – град София

Детска градина № 45 „Алиса“ се намира в административния район „Сердика“, ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни – за 5-годишни и за 6-годишни.

Добре дошли в ДГ №45 Алиса – град София

Детска градина № 45 „Алиса“ се намира в административния район „Сердика“, ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни – за 5-годишни и за 6-годишни.

Научи още

Научи още

ekip
ekip

Екипът на ДГ 45

За децата се грижат много добри професионалисти.
Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие.
Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 45 „Алиса“ е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Екипът на ДГ 45

За децата се грижат много добри професионалисти.
Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие.
Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 45 „Алиса“ е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Приоритетите на ДГ 45

Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаи и традиции. Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Приоритетите на ДГ 45

Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаи и традиции. Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Сградата на ДГ 45

Сградата е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания. Сградата е с топлоизолация, осветлението и уредите са енергийно ефективни. Дограмата е изцяло подменена.

Сградата на ДГ 45

Сградата е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания. Сградата е с топлоизолация, осветлението и уредите са енергийно ефективни. Дограмата е изцяло подменена.

Групи в ДГ 45

Всяка група има своя седмична програма с определен брой планирани педагогически ситуации по образователни направления. Денят на децата е изпълнен с разнообразни игри и развлечения

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Втора група

Целодневна организация на деня в втора група

Учители: Даниела Иванова, Елена Цурова;

Учител по музика: Мариета Йорданова.

Помощник-възпитател: Милена Ангелова.

Брой деца: 27

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

ПГ 5 годишни

Целодневна организация на деня в втора група

Учители: Валентина Арсова, Москана Камарашева;

Учител по музика: Мариета Йорданова.

Помощник-възпитател: Сашка Христова.

Брой деца: 28

4grupa

ПГ 6 годишни

Целодневна организация на деня в втора група

Учители: Свобода Карчева, Сашка Динчева;

Учител по музика: Мариета Йорданова.

Помощник-възпитател: Таня Младенова.

Брой деца: 22

Научи още

Научи още

Допълнителни услуги

Предлаганите в ДГ 45 допълнителни образователни дейности са:

Допълнителни услуги

Предлаганите в ДГ 45 допълнителни образователни дейности са:

Научи още

Научи още

По желание на родителите в детската градина се провеждат допълнителни образователни дейности /ДОД/ извън държавните образователни стандарти /ДОС/, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. За допълнителните образователни дейности се заплаща такса за посещение.

По желание на родителите в детската градина се провеждат допълнителни образователни дейности /ДОД/ извън държавните образователни стандарти /ДОС/, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. За допълнителните образователни дейности се заплаща такса за посещение.


Предлаганите в ДГ 45 допълнителни образователни дейности са:


Лекоатлетически игри;

Модерни танци;

Етнохореография;

Скулптури, макети и композиции за политическо развитие чрез изкуството (Приложни изкуства);

Логопедични услуги;

Английски език с роботика;

Футбол;

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Лекоатлетически игри

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Английски език с роботика

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Етнохореография

prilojni_izkustva

Приложни изкуства

basketbol

Усмихнат баскет

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Футбол

moderni_tanci

Модерни танци

По желание на родителите в детската градина се провеждат допълнителни образователни дейности /ДОД/ извън държавните образователни стандарти /ДОС/, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. За допълнителните образователни дейности се заплаща такса за посещение.


Предлаганите в ДГ 45 допълнителни образователни дейности са:


Лекоатлетически игри;

Модерни танци;

Етнохореография;

Скулптури, макети и композиции за политическо развитие чрез изкуството (Приложни изкуства);

Логопедични услуги;

Футбол;


Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Лекоатлетически игри

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Английски език с роботика

prilojni_izkustva

Приложни изкуства

moderni_tanci

Модерни танци

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Етнохореография

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Футбол

basketbol

Усмихнат баскет

По желание на родителите в детската градина се провеждат допълнителни образователни дейности /ДОД/ извън държавните образователни стандарти /ДОС/, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. За допълнителните образователни дейности се заплаща такса за посещение.


Предлаганите в ДГ 45 допълнителни образователни дейности са:


Лекоатлетически игри

Модерни танци;

Етнохореография;

Скулптури, макети и композиции за политическо развитие чрез изкуството (Приложни изкуства);

Логопедични услуги;

Футбол.


Записването и отписване на децата в ДОД става чрез подаване на писмено заявление до директора на ДГ 110.

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Лекоатлетически игри

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Английски език с роботика

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Етнохореография

prilojni_izkustva

Приложни изкуства

basketbol

Усмихнат баскет

Фондация За Семейството Децата, Програма за безплатен сайт

Футбол

moderni_tanci

Модерни танци

Отзиви

На госпожа Иванова благодарим за всичко и й пожелаваме да е все така вдъхновена, усмихната и енергична!

Дъщеря ми Венони Дунева беше в тази детска градина при г-жа Йолова и г-жа Николова. Четири години перфектна работа! Страхотна организация, професионализъм, прекрасно отношение и към детето ми и към мен. Една забележка нямам! За мен това е най- прекрасната градина в София и съм убедена, че именно персоналът е “ отговорен“ за това. Адмирации към екипа и все така безупречни бъдете!

На леля Митранче благодарим, че имаше енергията да изтърпи тези малки палавници и да ги разсмива и в „най-страшните“ за тях моменти!

Прекрасни педагози и учебна база.
Успех и все така обичащи децата.

Научи още

На госпожа Иванова благодарим за всичко и й пожелаваме да е все така вдъхновена, усмихната и енергична!

Дъщеря ми Венони Дунева беше в тази детска градина при г-жа Йолова и г-жа Николова. Четири години перфектна работа! Страхотна организация, професионализъм, прекрасно отношение и към детето ми и към мен. Една забележка нямам! За мен това е най- прекрасната градина в София и съм убедена, че именно персоналът е “ отговорен“ за това. Адмирации към екипа и все така безупречни бъдете!

На леля Митранче благодарим, че имаше енергията да изтърпи тези малки палавници и да ги разсмива и в „най-страшните“ за тях моменти!

Прекрасни педагози и учебна база.
Успех и все така обичащи децата.

Фондация За Семейството  Децата.

Ние разбираме нуждата от чиста и здравословна околна среда, поради което използваме само и единствено екологични и нетоксични почистващи препарати на Kiter.

Link OUT

Link in

Предлаганите почистващи услуги включват:

Двустранно измиване на прозорци и дограми;
Детаилно прахосмукиране на прах от подови настилки и мебели;
Мокро почистване на подови настилки;
Забърсване на прах от всички повърхности;
Дълбоко почистване на бани, тоалетни и други санитарни помещения и компоненти.

Обръщаме голямо внимание на детайлите, така че можете да бъдете сигурни за качеството на предоставяната услуга. Фондация За Семейството Децата

Фондация За Семейството  Децата

се заема отговорно с почистването на всяка една стая, включително всекидневната, спалните, баните и кухнята. Ще почистим мебелите от прах, ще почистим огледалата и ще се уверим, че всяка една повърхност от Вашия дом е без паяжини и пръстови отпечатъци. В банята ще полираме тоалетната, мивката и душа до блясък. А в кухнята ще лъснем плотовете, печката и мивката докато се уверим че са хигиенично чисти и готови за експлоатация.

Стигне ли се до почистване на офис, екипът на ChistiBG ще се заеме отговорно с почистването на общите части, конферентните зали и частните офиси. Трайно ще елиминираме прахта от Вашите бюра и монитори. Също така дезинфекцираме зони с голяма интензивност на натоварване, като дръжки на врати, ключове за осветление и клавиатури, за да осигурим едно безопасно пространство за работа без микроби.

Нашият специализиран екип предлага изключително гъвкави опции за планиране, за да се съобразим с работния процес на Вашата фирма. Независимо от нуждата за ежедневно, седмично или месечно почистване, ние ще подходим отговорно за да намерим решение, което отговаря на Вашите потребности. Фондация За Семейството и Децата

Почистваме и офис мебели, включително бюра, столове, маси и други. Всеки наш екип е обучен да почиства различните повърхности старателно и внимателно, без да оставя петна и ивици. Това гарантира безупречното състояние на Вашите офис мебели след „Почистване на офис“ от ChistiBG.

Също така почистваме и врати и кюбици. ресторант в Пловдив Използваме професионална почистващи препарати Kiter за ефективното почистване на стъклени повърхности, оставяйки ги кристално чисти. Прахосмикирането и миенето на подове е друг важен аспект от предлаганите услуги.

Използваме професионална подопочистваща техника Karcher, за да премахнем наслоената прах и мръсотия, докарвайки подовете в безупречно състояние. Почистването на санитарните помещения също е важна част от нашите услуги.

След работата на екипа от ChistiBG ние гарантираме, ресторант в Пловдив че всички повърхности в тоалетните са дезинфекцирани, включително тоалетни, мивки и плотове. Освен с почистване, нашите служители се ангажират и с презареждането на дозатори за сапун и дезинфектанти. Освен изредените до момента услуги, специалистите в почистването предлагат на своите клиенти и изпиране на подови настилки и пране на мека мебел.

Фондация За Семейството  Децата

Организираме оглед във възможно най-кратък срок, за да сме максимално полезни в отстраняването на вашите проблеми с почистването на съответната мръсотия

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

През 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода. През 1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище.

Откриване: Фондация За Семейството  Децата

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България.

Развитие и Съвремие: Фондация За Семейството  Децата

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост. През 1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. През 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Фондация За Семейството  Децата

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. През 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността „Директор“, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net