ДГ №45 "Алиса"

гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2

Основно меню

Добре дошли в ДГ №45 "Алиса" - град София

Най-доброто за образованието на Вашето дете

Добре дошли в ДГ №45 "Алиса" - град София
За нашата детска ргадина

Детска градина № 45 "Алиса" се намира в административния район "Сердика", ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни - за 5-годишни и за 6-годишни.

За децата се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие. Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 45 "Алиса" е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаи и традиции. Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Сградата е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания. Сградата е с топлоизолация, осветлението и уредите са енергийно ефективни. Дограмата е изцяло подменена.

Научи повече
За нашата детска ргадина