Проект „Аз, мама и татко в 1-ва група на ДГ „Алиса“