ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2
Основно меню

Материална база

В ДГ № 45 „Алиса” са създадени оптимални условия за обучение, възпитание и отглеждане на децата от 3 до 6 годишна възраст. Гарантира се спазването на техните права,сигурност, достойнство и уважение. Децата се възпитават в дух на толерантност, в приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Сградата на детската градина е изцяло реновирана. Направена е топлоизолация. Подменена е дограмата, ремонтирани са дворните площадки, оградата, дворните алеи. Оборудването в групите е подменено с ново. Изградено е футболно игрище с мека настилка, както и зони за други видове спорт. Детското заведение разполага с красив и просторен двор- с много дървета и зеленина.

Дворните площадки за игри на открито са изградени изцяло с ударопоглъщаща настилка. Монтирани са нови дворни уреди за игра – отговарящи на европейските изисквания. Сградата е на два етажа, с централно топлоподаване. Разполага с физкултурен/музикален салон, в който се провеждат и допълнителните образователни дейности.

ДГ № 45 „Алиса“ разполага с помещения за четири възрастови градински групи. Помещенията за отглеждане на децата са просторни, светли и организирани спрямо възрастовите им особености. В тях са настанени общо 113 деца, за които се грижат квалифицирани и отговорни служители - 9 бр. учители и 10 бр. помощно-обслужващ и административен персонал.

Кухненският блок на детската градина е оборудван със съвременни уреди за приготвяне на храна. Съобразен е със системата НАССР за здравословно хранене. Детското заведение разполага с медицински кабинет, логопедичен кабинет , кабинет на психолог и ресурсен учител  и кабинети за административна дейност.