ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2
Основно меню

История

Детска градина № 45 "Алиса" се намира в административен район "Сердика" -  ж.к. Банишора. Построена е през 1965 г. и е открита на 6-ти ноември същата година. Разполага с помещения за четири градински групи, от които две подготвителни - за 5-годишни и за 6-годишни.

Сградата е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания. Сградата е с топлоизолация, осветлението и уредите са енергийно ефективни. Дограмата е изцяло подменена.

Детската градина разполага с богата материална и дидактична база:

  • изцяло обновени и оборудвани детски площадки със сертификати - с ударопоглъщащи настилки, съвременни и безопасни уреди и съоражения от дърво и пластмаса, оградки;
  • футболно игрище, изградено с настилка за професионален футбол, кътове за спортна дейност;
  • интерактивна площадка по безопасност на движението, оборудвана с кръстовище, пътни знаци, светофари, велосипеди, тротинетки;
  • кабинет по безопасност на движението - оборудван с пътни знаци, табла, постери, детски книжки и др.
  • логопедичен кабинет;
  • кабинет на психолога / ресурсния учител;
  • музикален и физкултурен салон.

За децата се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие. Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 45 "Алиса" е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаи и традиции.

Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

В ДГ № 45 „Алиса” са осигурени специалисти, които осъществяват ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата, съобразно Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. и работят с нуждаещите се деца. Специалистите са: психолог , логопед, ресурсен учител.