ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2
Основно меню

Прием на деца за учебната 2023/2024 г.

ПРИЕМ НА ДЕЦА В  ДГ № 45 „АЛИСА“ за учебната 2023/2024 г.:

 

ПРИЕМЪТ на деца в ДГ № 45 "Алиса" се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). Всеки родител, желаещ да запише детето си в ДГ № 45, трябва да направи профил на детето в ИСОДЗ и да кандидатства за прием. При класиране на дете , системата генерира персонално заявление, в което са описани необходимите документи за записване.

ЗАПИСВАНЕТО се осъществява на територията на детската градина, при представяне на пълен набор на документите, описани в Заявлението.

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ РАЗПЕЧАТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОДПИС.

Родителите са длъжни да спазват сроковете за записване, определени от ИСОДЗ.

 

МЕДИЦИНСКИ  ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ  ПРИ  ПОСТЪПВАНЕ  НА КЛАСИРАНО И

ЗАПИСАНО ДЕТЕ:

 

  1. ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
  2. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА НА ДЕТЕТО, НАПРАВЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА;
  3. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ – ИЗДАДЕНА НЕ ПО-РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  4. АМБУЛАТОРЕН КАРТОН - НОВ, ИЛИ ОТ ДЕТСКАТА ЯСЛА.
  5. ОРИГИНАЛ НА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР;
  6. ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ ИЛИ ДОКУМЕНТ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ( с мокър печат и подпис в оригинал ), ЧЕ НА ДЕТЕТО СА НАПРАВЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТТА съгласно Наредбата за имунизациите в Република България;

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА С ЛИПСВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТТА!

ЗА ДЕЦАТА С ТРАЙНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ИМУНИЗИРАНЕТО ИМ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИТЕ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ПРОТОКОЛ ОТ СРЗИ

Постъпването на децата,  приети за новата учебна година ( І група ), се извършва поетапно от 01.09. на календарната година , но не по- късно от  15.10. на същата година. При неспазване на този срок и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да постъпи в детската градина, незаетото място се губи и остава свободно за следващо класиране. Родителят губи право за кандидатстване в детската градина до класиране през следващата учебна година ( Извадка от Наредба за прием на деца в общинските ДГ).

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

 

за отсъствие повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

за отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

за отсъствие повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба)

Медицинските документи се представят на медицинският специалист  в ДГ № 45 „Алиса”  при постъпване на детето след направеното отсъствие.