ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2

Достъп до обществена информация

Приемането на заявления за достъп до обществена информация се осъществява по следните начини:

1. На електронната поща на ДГ 45 "Алиса" -  alisa_45@abv.bg 

2. На адреса на ДГ 45 "Алиса" - гр. София, ПК 1309, ж.к. Банишора, ул. "Шумен" № 2