ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2

Бюджет

Прикачени документи

Отчет на бюджет за второто тримесечие на 2023
Отчет на бюджет 12.2023
Отчет на бюджета за първото тримесечие - 2023 г.
Отчет за бюджета за м. Декември 2022 г
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие - 2022 г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие - 2022 г.
Бюджет - 2022 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие - 2022 г.
Отчет на бюджета за 4-то тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.
Бюджет 2021 г.
Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г
Отчет на бюджета за трето тримесечие 2020 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.
Отчетни данни на Бюджет 2020 за 1-во тримесечие
Бюджет 2020 г.
Отчетни данни на бюджет 2019 4-то тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2019 3-то тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2019 за 2-ро тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2019 за 1-во тримесечие
Бюджет 2019 г
Отчетни данни на Бюджет 2018 за 4-то тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2018 за 3-то тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2018 за 2-ро тримесечие
Отчетни данни на Бюджет 2018 за 1-во тримесечие
Бюджет 2018 г
Отчетни данни на бюджет 2017 година
Отчет на бюджет 2017 за 3-то тримесечие
Отчет на бюджет 2017 за 2-ро тримесечие
Отчет на бюджет 2017 за 1-во тримесечие
Бюджет 2017 г