ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2
Основно меню

COVID-19

Прикачени документи

Списък на антигенните тестове за самотестуване от назофарингеален или орофарингеален секретна територията на Република България
Писмо на МОН - Информация относно антигенните тестове за диагностициране на SARS - CoV-2, предлагани на територията на България
Вътрешни правила за дейността в извънредна епидемична обстановка
Мерки за организиране на дейностите
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 45 „АЛИСА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 И ПЛАН ЗА РАБОТА
Предпазни мерки срещу Ковид - 19 №4
Предпазни мерки срещу Ковид - 19 №3
Предпазни мерки срещу Ковид - 19 №2
Предпазни мерки срещу Ковид - 19 №1
ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 С ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА
ПРОЦЕДУРА за работа в детските градини и ясли в условията на COVID-19
П Р О Г Р А М А за провеждане на извънреден инструктаж
ПРАВИЛА за безопасно използване на защитна маска за лице
ПРАВИЛА за правилно миене и дезинфекция на ръце
ПРАВИЛА за работа с външни посетители и доставчици на стоки и услуги в условията на COVID-19
Какво трябва да знаят родителите, по отношение на децата, които посещават ясли и детски градини в условията на COVID-19
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19